Szolgáltatások


Társasház felújítási programok lebonyolítása

Társaságunk tevékenységének jelentős részét képviselik a társasházak részére nyújtott szolgáltatások, és a társasházakon végzett ingatlanfejlesztési feladatok végrehajtása.


Ez mind a hagyományos technológiával épített társasházak tetőtér beépítésének - és az ahhoz kapcsolódó felújítási tevékenységek megvalósítására -, mind a különböző neveken futó, akár iparos technológiával készült épületek energetikai céllal történő felújításának (Panelprogram, ZBR, stb), Új Széchenyi Terv Társasházak Energetikai Felújítása Alprogram, Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram, akár az önerős felújítások megvalósítására igaz.


Társaságunk vezetői rendelkeznek ingatlankezelői és társasházkezelői végzettséggel és tapasztalattal, így pontosan ismerik a társasházak működését, jogi környezetét.

Mindannyiunk előtt ismert, hogy már az egy család tulajdonában álló családi ház építése is komoly felkészültséget kíván, azonban egy lakott társasházi, vagy lakásszövetkezeti tulajdonban álló épület közös részei felújításának szakszerű levezénylése a közös képviselők, intézőbizottsági- és lakásszövetkezeti elnökök felkészültségét, lehetőségeit jóval meghaladó és embert próbáló feladat.


A programok kiírása kötelezővé teszi a beruházás-lebonyolító alkalmazását, hiszen többféle műszaki-mérnöki, projektmenedzseri-, építészi-, gépészeti-, energetikai-, pénzügyi-, pályázatírói-, jogi-, beszerzési-, közbeszerzési-, kommunikációs-, stb. feladatot kell elvégezni meglehetősen rövid idő alatt, nagyon sok szereplő, több támogató, hatóság és szakma, pénzintézetek bevonásával, eredményorientált határidős feladatként.


A feladatok többsége különféle végzettségek, jogosultságok, engedélyek, szakmagyakorlási jogosultságok, kamarai tagságok és szakmai gyakorlati idők birtokában végezhető feladat, melyeknek adott cél érdekében, rendszerben kell együttműködniük, egymásra épülniük.

A pályázatokban szereplő műszaki tartalmak utólagos módosítására, az attól eltérő építési munkák végzésére nincs mód.

A pályázatban vállalt célokért a pályázó lakóközösség anyagilag is felelős, így megsokszorozódott az igény

az ilyen jellegű feladatok elvégzése iránt.

Ezért már a közgyűlési döntéseket megelőzően, a kezdő lépésektől a teljes megvalósítási folyamatban segítjük a folyamatot.

Teljeskörű lebonyolítási szerződéssel tudunk az Önök rendelkezésére állni, hiszen így a megvalósítás valamennyi szakmai felelőssége a miénk, Önök az indokolt szakmai kockázattal dönthetnek az egyes döntési pontokon és végül pedig az Önöké marad az elkészült felújítás öröme. 


Mielőtt szerződéses kapcsolatba lépnénk, kockázatkezelési szűrést is végzünk. Szakmai felkészültségünk, referenciáink, folyamatban levő megbízásaink és nagy összegű szakmai felelősség biztosításunk révén a megvalósítást minimális kockázattal tudjuk vállalni.

Energetikai tanúsítói tevékenység

Az energiát használó épület energetikai jellemzőinek vizsgálata alapján, annak eredményéről energetikai tanúsítvány kiállítása.


Az energetikai tanúsítvány olyan igazoló okirat, amely az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítő képességét tartalmazza.


Az alkalmazása kötelező a pályázati rendszerekben, az új építésű ingatlan használatbavételi engedélye kiállításához és használt lakóingatlan eladása, bérbeadása esetén.

A pályázat útján megvalósuló energia hatékony lakóépület-felújítások legfontosabb eleme meghatározni azt, hogy milyen az épület jelenlegi energetikai állapota és azt hogyan lehetne javítani. E célból készül egy jelenlegi állapotra vonatkozó minősítés (tanúsítvány), egy energetikai koncepció, javaslatokkal, majd a lakóközösség döntése alapján egy tervezett állapotra vonatkozó újabb tanúsítvány.


Az elérni kívánt épületenergetikai osztály minősége határozza meg, hogy mekkora az igénybe vehető támogatás tényleges mértéke.

A pályázati rendszerekben ui. a támogatások amellett, hogy a minél komplexebb felújításokra ösztönöznek, az elérhető támogatás mértéke nem automatikusan emelkedik a beruházás összegével arányosan.


Általában egy komplexebb felújítás magasabb beruházási költsége nagyobb támogatási százalékot is jelent, melynek következtében a szükséges önrész alacsonyabb is lehet, mint egy műszakilag kevésbé összetett, - és kevesebb nyereséget hozó - felújítás esetén.


Ezért a felújításra vonatkozó javaslatnak egy költségében optimális beruházási műszaki tartalmat is kell tartalmazni, hiszen a laikus beruházó e nélkül nem tud dönteni.

Beruházás-lebonyolítás

Társaságunk fő - és egyben meghatározó - tevékenysége: a beruházások magas színvonalon történő létrehozásához szükséges komplex mérnöki szolgáltatás, a beruházás-lebonyolítás.


Cégünk vállalja a beruházások teljes körű projektirányítását, beleértve a hatósági engedélyeztetést, a műszaki- és költség ellenőrzést, felelős műszaki vezetést, kivitelezés-szervezést, létesítmény felelősi munkákat.


Ha szükséges, ezen feladatokat nem csak összességében, de egyes részeiben vagy részekre bontva is elvégezzük.

A beruházás-lebonyolító feladata az építtető általános megbízottjaként:

 • szerződések megkötése az építtető nevében
 • a beruházás megindításához szükséges személyi feltételek meghatározása, döntések előkészítése
 • szükség szerint előtanulmányok (különösen vázlatterv, tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány) készíttetése, az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése
 • a beruházás gazdasági számításainak előkészítése (ráfordítások, árindex, megtérülési mutatók, hozam stb.)
 • a megbízás tárgyára vonatkozó költségbecslés, elő- és utókalkulációs elemzések készítése
 • a kivitelezésre vonatkozó ajánlati, részvételi, illetőleg ajánlattételi felhívás elkészítése, a dokumentáció elkészíttetése, követelmények megfogalmazása, ajánlatadók kérdéseinek megválaszolása
 • az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében az építtető által meghatározott külön jogszabály szerinti egyéb feladatok ellátása
 • a kivitelezési dokumentációnak az egyes építményfajtáknak megfelelő módon és mértékben történő elkészíttetése
 • a tervező, vállalkozó kivitelező, az építési műszaki ellenőr kiválasztása, tevékenységük koordinációja
 • az építtető által vállalt szolgáltatások biztosítása
 • árviták rendezése
 • az építési munkaterület kiválasztása, biztosítása, átadása a kivitelező részére

Beruházások válságmenedzselése

Az építtető nagyon sok kockázattal vág neki egy lehetséges beruházásnak, melyekről megfelelő felkészítés nélkül fogalma sincsen a lakóközösségnek.


A lényeg nem a kockázatokon van, hanem azon, hogyan lehetséges ezeket számba venni, megismerni őket, felkészülni rájuk és elkerülni.


A legjobb, ha ezeket szakszerű felkészüléssel meg lehet előzni, mert ez a pályázat sikerének az első számú kulcsa.

Számtalanszor megfigyelhető, amint a jól informált, naprakész vállalkozások rutinosan fordítják saját hasznukra az építtetők tájékozatlanságát.

A "félresiklott" építkezések nem pusztán könnyen feldolgozható, apró kellemetlenségeket okoznak, hanem rendszerint kilátástalan helyzetbe, súlyos anyagi-, szociális válságba sodorják a beruházásban érintett lakóközösségeket, családokat.


Legjobb esetben a projekt átadása késik, vagy a megtakarítást - változatlan költségek és havi törlesztő részletek mellett - később, ill. csökkentett mennyiségben várhatjuk. Leggyakrabban különféle pluszpénzért elvégezhető pótmunka igényekkel szembesül a lakóközösség.

 

Esetleg a támogatást vissza is kell fizetni. Azt, hogy ilyenkor mekkora értéket képvisel egy olyan tanácsadó, akinek a széleskörű szakmai tudása az adott pályázati és lakóközösségi jogi lehetőségek ismeretével, illetve több éves tapasztalattal párosul, minden esetben az határozza meg, hogy mennyit szeretnénk profitálni, vagy esetleg veszíteni!

Ha már megtörtént a baj....

Társaságunk szakértői jelentős tapasztalattal rendelkeznek félresiklott pályázatok és megkezdett társasházi beruházások szakértői válságkezelésében. A válság sohasem egysíkú, és nincsen felelőse. Rendszerint az anyagi-, jogi-, morális-, közhangulati válság és a félelem jelenségei kísérik a csődöt. Jó hír, hogy a tehetetlenségből, megfélemlítésből, tanácstalanságból is van kiút!

Ha Önök is szeretnék elkerülni, hogy a biztatóan indult felújítási projektjük csődjét és tragédiáját okozzák a nem várt események, forduljanak olyan tanácsadóhoz, aki szakmai garanciákat vállal az általa lebonyolított beruházásra! Menjen biztosra!

Társaságunk szakértőivel és tapasztalatával folyamatos tanácsadói felügyeletet biztosít ahhoz, hogy az építkezés során senki ne élhessen vissza azzal, hogy Önök nem építőipari szakemberek, vagy nincsenek megfelelő jogi ismereteik, esetleg nem tudják, ki az ügy gazdája.

A mentor igénybevételével tehát az Önök lakóközössége biztonságosabban pályázhat, építkezhet, vehet igénybe pályázati és banki forrásokat, sokkal hatékonyabban tudja fogyasztói érdekeit képviselni és hozzáértő módon képes jogait érvényesíteni!

Projektmenedzsment

Projektjeink Idő- és költségtervvel kialakított célirányos fejlesztések, amelyek megragadható (mérhető) eredményt hoznak létre.


Projektirányítói tevékenységünk keretein belül vállaljuk a beruházásban résztvevő szervezeteknek a beruházási célok érdekében történő együttműködésének megszervezését és koordinálását.

A teljes körű projektmenedzsment-feladatok ellátását az alábbi részfeladatok tekintetében végezzük:

 • munkaterv készítése, javaslat a végrehajtás keretében kiírandó közbeszerzési pályázatok, vagy tenderek számára és típusára, ill. az alkalmazandó közbeszerzési eljárásra
 • projektkoordináció: a projekt teljes körű koordinációja
 • tendereztetés: a megbízó által jóváhagyott pályázatok lebonyolítása a magyar és/vagy európai uniós, illetve FIDIC-eljárások szerint
 • kivitelezés felügyelete: a projekt kivitelezésének, megvalósításának menedzselése, az egyes kivitelező szervezetek és részfeladatok összehangolása
 • elszámolás, a források igénybevételéhez szükséges jelentések elkészítése, a megfelelő számlák és kísérődokumentumok benyújtása az ajánlatkérőhöz, vagy az általa megjelölt pénzintézet, hatóság felé

Finanszírozás szervezés

Bármely építési célú beruházáshoz tudunk finanszírozási megoldást kínálni, vagy felkutatni.


Ennek érdekében stratégiai partnerként együttműködünk hazai és nemzetközi bankkal, lízingcéggel és egyéb finanszírozó, beruházó, befektető szervezetekkel, pénzügyi intézménnyel.


Együttműködésünk révén Társaságunk a befektetési és pénzügyi tanácsadás területén működő, komplex szolgáltatásokat nyújtó, széleskörű banki kapcsolatokkal rendelkező cég.

Munkánk során segítünk ügyfeleinknek eligazodni az egyre bonyolultabbá váló pénzügyi konstrukciók világában.


Megkeressük Önök számára az optimális, egyben testre szabott finanszírozási lehetőségeket.

Akár kis-, és közép-, nagy-, vagy mikrovállalkozóként fordul hozzánk, biztos lehet benne, hogy pénzügyi nehézségeinek

megoldásában tanácsadóinktól korrekt segítséget kap. 


Szakértőink segítenek emellett a pályázatok, állami támogatások útvesztőiben is eligazodni.

Munkatársaink felkészültsége, magas szintű szakképzettsége és szakmai tapasztalata, valamint cégünk magas színvonalú

követelményrendszere garancia a sikeres együttműködésre.

 • Bankköltség optimalizálás, banki ügyintézés
 • Ipari, kereskedelmi ingatlan fejlesztés
 • Hitel, támogatás monitoring
 • Kedvezményes banki hitelek
 • Projektfinanszírozás
 • Lakóingatlan építés-, és finanszírozás

Legfrissebb Blogbejegyzéseink

Társasház-felújítás pályázattal vagy anélkül?
3 pontban megmutatom, mikor kifizetődő és mikor nem Mi a sikeres társasház-felújítás alapja? Egy jó forgatókönyv-koncepció és szakszerű műszaki-, anyagi-,[...]
Mire figyelj közös képviselőként a társasházi hőszigetelés beruházás előtt?
Az energiahatékony társasházi hőszigetelés az egyik legnagyobb kaliberű és legköltségesebb beruházás egy társasház életében. Ha közös képviselőként vagy társasházkezelőként szeretnéd[...]
5 ok, amire az energiahatékony társasház hőszigetelés a megoldás
Amikor a társasházban élők többsége azt hallja, hogy társasház energiahatékony hőszigetelése, valami elképesztően drága és megfoghatatlan beruházásra gondol. Pedig a[...]
Hogyan állapítható meg a hőszigetelés ár?
Hőszigetelés árak Tudta, hogy a lakások-házak falain keresztül a nem hőszigetelt házaknál a fűtési energia 40-60 %-a is eltávozhat? Ez[...]
Hogyan lehet a fűtéskorszerűsítés pályázaton résztvenni?
Fűtéskorszerűsítés pályázat magánszemélyeknek A Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára az MTI-nek nyilatkozva elmondta, érdemes tudni, hogy már a jövő[...]

Hívjon minket most: +36 (30) 919 3716

Projectdoctor Kft. - Hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, társasház felújítás, társasház kazáncsere 2021